Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Żywienie człowieka i dietoterapia (2 semestry)

Żywienie człowieka i dietoterapia - studia podyplomowe dwusemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe realizowane są na intuicyjnej platformie UczelniaOnline!

Cel studiów

Studia zapoznają z warsztatem pracy dietetyka i wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką. Celem studiów jest wyposażenie Słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo – dietoterapeutycznych, żywienia człowieka będącego w różnych jednostkach chorobowych. Ukazywanie roli żywienia w terapii wielu schorzeń, jak i diety jako ważnej formy wspomagania w procesie leczenia i wpływie diety w profilaktyce i przywracaniu zdrowia.

Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) do osób, które są zainteresowane dietetyką, w szczególności pracujących lub pragnących pracować w zakresie poradnictwa żywieniowego: w poradniach dietetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, hotelach, instytucjach opiekuńczych, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, edukacyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką żywienia człowieka i dietoterapii.

Czas trwania nauki

Studia trwają 2 semestry.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień, w zakresie: podstaw nauki o żywieniu człowieka, anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem, poradnictwo dietetyczne, technologia gastronomiczna i catering dietetyczny, przechowalnictwo żywności, higiena żywności, zdrowie psychiczne a odżywianie, planowanie żywienia człowieka – aspekty praktyczne, rodzina w dietoterapii i kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia, profilaktyka i terapia schorzeń dietozależnych, ruch i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia, nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne, aspekty organizacji poradnictwa dietetycznego i edukacji żywieniowej. Program studiów przedstawia konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie dietetyka, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu dietetyki, żywienia człowieka, obejmuje treści kształcenia dotyczące żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

Absolwent

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku działalności w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietoterapeutycznego. Opanuje umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietetycznego, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej. Nauczyciele zdobędą merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Absolwent nabędzie wiedzę związaną z żywieniem człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyką chorób dietozależnych niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych usług żywieniowych połączonych z dietoterapią. Będzie specjalistą z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, odpowiednio przygotowanym do planowania i nadzoru żywienia zbiorowego oferującego posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, udzielania samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia profilaktyki żywieniowej.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 3000 zł
 2. Opłata semestralna - 2 x 1600 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 10 x 340 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego