Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Ocena Programowa PKA

Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2020/2021

Kosmetologia

Raport Samooceny

Na kierunku ratownictwo medyczne - pobierz

Na kierunku kosmetologia - pobierz

Na kierunku socjologia - pobierz

Wzory Raportów do PKA - pobierz