Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA „KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH” 6 marca 2020 r.

Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zaprasza na konferencję

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA „KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH” 6 marca 2020 r.

Program konferencji - Pobierz

Szanowni Państwo Wykładowcy, Doktoranci, Studenci!

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Kobieta w Pryzmacie Nauk Społecznych I Nauk Medycznych”, która odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie. Celem organizowanej konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk medycznych i o zdrowiu w następujących sekcjach tematycznych:

I. Nauki społeczne:

  • Rola kobiety w zmieniających się kontekstach życia społecznego - rodzina, dom, praca, wypoczynek
  • Kobiety na arenie życia publicznego i politycznego
  • Obraz kobiety w mass mediach.

II. Nauki medyczne i o zdrowiu:

  • Zdrowie kobiety w różnych okresach jej życia - zagrożenia, jednostki chorobowe, działania oraz programy profilaktyczne
  • Uroda, pielęgnacja, upiększanie ciała - działania podejmowane ze strony kosmetologów, farmakologów, dietetyków, dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków, osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej. O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Zgłoszenie uczestnictwa (drogą elektroniczną) należy przesłać do 20 lutego 2020 r., na adres

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne (obejmuje udział w prelekcjach, sesji posterowej, przerwy kawowe). Certyfikat uczestnictwa (dla osób zainteresowanych) - 30 zł; wpłaty należy wówczas kierować na nr konta 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812, podając nazwę "Certyfikat - Konferencja WSNS 06.03.2020". Zapraszamy do udziału w konferencji!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Marlena Matysek-Nawrocka

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Komitet organizacyjny konferencji:

  • dr Marlena Matysek-Nawrocka
  • dr Maria Bernat
  • dr Anna Skiert
  • dr Krystyna Szpak- Lipińska