Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (3 semestry)

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - studia podyplomowe trzysemestralne wspomagane przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet!

Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy i stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS, po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Zatem poczuj przyjemność studiowania w ANSiM! Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet. Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Uwaga!

Nowością i jednocześnie wyjątkiem tych studiów podyplomowych jest to, że oprócz studiowania na intuicyjnej platformie UczelniaOnline.WSNS, organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby Słuchacze uczestniczyli w zajęciach i spotkali się z kadrą, która przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej; specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie realizowania pedagogiki leczniczo-terapeutycznej w praktyce, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami pracy socjalnej, psychologii rozwojowej, pedagogiki zdrowia, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej. Studia umożliwią diagnozowanie potrzeb zarówno dzieci chorych, jak i ich rodzin, poszerzą umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży.

Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, należy je uzupełnić podczas studiów. ANSiM umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Możesz wybrać kilka studiów podyplomowych w ANSiM i studiować jednocześnie, otrzymasz rabat na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, nie trać czasu.

Studia adresowane są szczególnie do osób pracujących lub planujących pracę z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu: pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracowników socjalnych, służby medycznej, także pracowników z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pielęgniarek środowiskowych, pracujących z osobami w fazie starości wymagających opieki medycznej, socjalnej, a nawet paliatywno-hospicyjnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne.

Studia skierowane są do pielęgniarek środowiskowych, pracujących z osobami w fazie starości wymagających opieki medycznej, socjalnej, a nawet paliatywno-hospicyjnej; którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne. Na studia podyplomowe mogą ubiegać się też pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, dietetycy, rehabilitanci, pediatrzy, kardiolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, onkolodzy, neurolodzy, opiekunowie społeczni). Studia umożliwią poszerzenie kompetencji w zakresie pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną, także w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczącym i opiekującym się dzieckiem chorym i przewlekle chorym.

Czas trwania nauki

Program studiów obejmuje trzy semestry. 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk).

Praktyki

Praktyki zawodowe w wymiarze 180 godzin mogą odbywać się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Program studiów podyplomowych

PProgram studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: dydaktyka specjalna, badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej, pedagogika zdrowia, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i zależnymi, diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, pierwsza pomoc przedmedyczna, psychopatologia i psychoterapia rodziny, rewalidacja indywidualna, metody grupowe z elementami socjoterapii, metodyka nauczania osób z uwzględnieniem stopnia upośledzenia, elementy psychoterapii, diagnoza terapeutyczna.

Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej. Absolwent może być zatrudniony w takich instytucjach, jak: szpitale, sanatoria, placówki służby zdrowia, oddziały opieki paliatywnej i hospicyjnej, placówki zdrowia psychicznego, oddziały pediatryczne, kardiologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, Domy Seniora, Domy Opieki Całodobowej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 3400 zł
 2. Opłata semestralna - 3 x 1200 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 250 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego