Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Szkolenie / kurs dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Inter - Edukacja działający przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie wychodząc naprzeciw wytycznym zawartym w § 10 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz.1132) - w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, pragnie zaproponować Państwu kurs udzielania pierwszej pomocy.

Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w ramach przedmiotu przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Urazy
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie złamań i podejrzenia złamań kości oraz zwichnięć
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Liczba godzin:

30 godzin dydaktycznych w tym 13 godzin teorii i 17 godzin praktyki.

Szkolenie, uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, realizowane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w pracowni ratownictwa medycznego. Prowadzi je pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownik medyczny, posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe. Natomiast zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie wsparcia psychicznego poszkodowanych prowadzi psycholog posiadający stosowne doświadczenie.

Szkolenia odbywają się w systemie intensywnym - weekendowym (piątek, sobota, niedziela) lub w ciągu tygodnia od poniedziałku do czwartku.

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, a każdy z uczestników otrzymuje stosowne zaświadczenie. Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują dostęp do wirtualnego podręcznika zawartego na naszej platformie e-learningowej. Dzięki temu łatwiej jest przygotować się do egzaminu końcowego.

Koszt

Koszt szkolenia: 400 zł / osobę

Termin

Termin kolejnego szkolenia: 28-29-30 stycznia 2011 r.

Zapisy

Zapisy na kurs przez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kontakt

Kierownik Magdalena Olszowa-Szlachta tel. 81 441 33 11

Opinie o szkoleniu

Kurs bardzo zwięzły, treściwy i zrozumiały, dużo ćwiczeń, co mi się bardzo podobało. Profesjonalni wykładowcy. Bardzo cenię sobie zajęcia z praktykami. Gawilińska Katarzyna

Bardzo polecam edukację w tej placówce. Przyjazna atmosfera. Bardzo sympatyczni wykładowcy. A. Mitrus

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Zajęcia teoretyczne w zrozumiały sposób wyjaśniły procedury. Natomiast zajęcia praktyczne pozwoliły w łatwiejszy sposób odnaleźć się w przyszłości w sytuacjach nerwowych. Katarzyna Wiącek

Szkolenie było zorganizowane w sposób bardzo profesjonalny, z wykorzystaniem różnorodnych fantomów, tak, by szkolący się mieli jak najszerszy przekrój możliwych sytuacji i jak najlepiej przygotowali się do różnych warunków, w jakich przyjdzie udzielać pierwszej pomocy.

Prowadzące osoby bardzo merytorycznie podeszły do zagadnienia przekazania nam wiedzy i umiejętności, zaczynając od ćwiczenia procedur w warunkach sali szkoleniowej, a kończąc na symulacjach rzeczywistych warunków występujących w terenie. Mieliśmy możliwość doświadczyć prawdziwego stresu, który może towarzyszyć zdarzeniu, w którym trzeba pamiętać o podstawowych zasadach, by jak najbardziej efektywnie pomóc potrzebującej osobie, zanim będą mogli przybyć specjaliści ze sprzętem. Wiele się nauczyliśmy w czasie tego, bardzo intensywnego szkolenia. Dało nam to możliwość innego spojrzenia na sytuacje, w których zagrożone jest ludzkie życie. Świadomość, jak wiele może zależeć naszej pierwszej reakcji. Warsztaty były wszechstronnie przemyślane i z uśmiechem zorganizowane, profesjonalnie przeprowadzone, aż miło sięgnąć do nich myślą. Katarzyna Kędzierska

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIADO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka