Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS  WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To
Tabela opłat za studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w roku akademickim 2016/2017

  1. Opłaty rekrutacyjne na studia dla kandydatów w roku akademickim 2016/17:
    1. wysokość opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
    2. kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę rekrutacyjną według zamieszczonej tabeli

1. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2016/2017:
Kierunek Nabór letni Nabór zimowy
Kierunek Dokumenty złożone do dnia 31.07.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone od dnia 01.08.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone do dnia 31.12.2016 opłata rekrutacyjna Dokumenty złożone od dnia 01.01.2017 opłata rekrutacyjna
Socjologia 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Dietetyka 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Kosmetologia 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Techniki dentystyczne 0 zł 200 zł 0 zł 200 zł
Ratownictwo medyczne 0 zł 200 zł 0 zł 200 zł
Praca socjalna 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Psychologia Nowość! 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł
Taniec 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł

2. Tabela opłat - wysokość opłat czesnego za studia w roku akademickim 2016/17:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Socjologia 1 1 300 150 1400 700 2700 2025 300 150 1400 700 2700 2025
1 2 300 1400 --- 300 1400 ---
2 3/4 310 1500 2900 310 1500 2900
3 5/6 320 1550 3000 320 1550 3000
Dietetyka 1 1/2 430 2100 4100 430 2100 4100
2 3/4 450 2200 4300 450 2200 4300
3 5/6 470 2300 4500 470 2300 4500
Kosmetologia 1 1/2 450 2200 4300 410 2000 3900
2 3/4 470 2300 4500 430 2100 4100
3 5/6 490 2400 4700 450 2200 4300
Techniki dentystyczne 1 1/2 800 3800 7400 740 3600 7000
2 3/4 810 3900 7600 760 3700 7200
3 5/6 820 4000 7800 780 3800 7400
Ratownictwo medyczne 1 1/2 540 2600 5000 540 2600 5000
2 3/4 560 2700 5200 560 2700 5200
3 5/6 580 2800 5400 580 2800 5400
Praca socjalna 1 1/2 310 1500 2900 310 1500 2900
2 3/4 330 1600 3100 330 1600 3100
3 5/6 350 1700 3300 350 1700 3300
Psychologia Nowość! 1 1/2 370 1800 3500 360 1750 3400
2 3/4 380 1850 3600 370 1800 3500
3 5/6 390 1900 3700 380 1850 3600
Taniec 1 1/2 310 1500 2900 310 1500 2900
2 3/4 330 1600 3100 330 1600 3100
3 5/6 350 1700 3300 350 1700 3300

3. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Socjologię i Psychologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Socjologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

4. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Pracę socjalną i Psychologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Praca socjalna 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Psychologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

5. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Socjologię:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Psychologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Socjologia 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

6. Tabela opłat – wysokość opłat czesnego za studia dla osób, które studiują dwa kierunki jednocześnie tj. Psychologię i Pracę socjalną:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięcznie semestralnie rocznie miesięcznie semestralnie rocznie
Psychologia 1 1/2 310 1800 3500 370 1800 3500
2 3/4 380 1850 3600 380 1850 3600
3 5/6 390 1900 3700 390 1900 3700
Praca socjalna 1 1/2 0 0 0 0 0 0
2 3/4 0 0 0 0 0 0
3 5/6 0 0 0 0 0 0

7. Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat (miesięczny 10 rat, semestralny 2 raty, lub roczny 1 opłata) dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.

8. Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2016/17:

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2016/2017 dla naboru letniego
miesięcznie I semestr II semestr
I opłata (rata) 30.09.2016 15.02.2017
II opłata (rata) 31.10.2016 31.03.2017
III opłata (rata) 30.11.2016 30.04.2017
IV opłata (rata) 31.12.2016 31.05.2017
V opłata (rata) 31.01.2017 15.06.2017
semestralnie 30.09.2016 15.02.2017
rocznie 30.09.2016

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2016/2017 dla naboru zimowego
miesięcznie I semestr II semestr
I opłata (rata) 28.02.2017 15.09.2017
II opłata (rata) 31.03.2017 31.10.2017
III opłata (rata) 30.04.2017 30.11.2017
IV opłata (rata) 31.05.2017 31.12.2017
V opłata (rata) 30.06.2017 15.01.2018
semestralnie 28.02.2017 15.09.2018
rocznie 28.02.2017

9. Płatności

Wpłaty należy dokonać na:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
  • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Druk wpłaty do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia

SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Akademia Jazdy Prawo Jazdy Lubin

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2017 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka