Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Kursu instruktora kosmetyki w zakresie MANICURE, PEDICURE, WIZAŻU I STYLIZACJI ORAZ ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

Oferta dla absolwentek oraz studentek 3 roku kosmetologii WSNS

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przedstawia ofertę kursu instruktora kosmetyki w zakresie manicure, pedicure, wizażu i stylizacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych.

Nazwa kursu Kurs dla instruktorów …..
Wymagania wstępne dla uczestników kursu „Kurs dla instruktorów kosmetyki” jest modułem uzupełniającym przeznaczonym wyłącznie dla absolwentek oraz studentek trzeciego roku studiów kierunku kosmetologia WSNS, które posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetyki nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich w WSNS, potwierdzone uzyskanymi zaliczeniami lub egzaminami.
Cele kursu Uczestniczki kursu zostały już wyposażone w wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, BHP, etyki zawodowej, komunikacji interpersonalnej oraz zagadnień z prawa pracy. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki oraz metodyki nauczania, przygotowujących do działalności pedagogicznej w zakresie prowadzenia kursów. Moduły te realizowane są na platformie on-line. Dodatkowo, każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zrealizowania praktyki pedagogicznej.
Czas trwania i sposób realizacji kursu 325 godzin, w tym 70 godzin realizowane metodą e-learning i 10 godzin praktyki pedagogicznej
Program kursu określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar – zaliczony lub uzupełniony dla niniejszego kursu
 1. Podstawy psychologii – 30 godz.
 2. Podstawy pedagogiki – 30 godz. (do uzupełnienia)
 3. Metodyka nauczania - 40 godz. (do uzupełnienia)
 4. BHP – 5 godz.
 5. Etyka zawodowa – 5 godz.
 6. Wybrane zagadnienia prawa pracy – 5 godz.
 7. Komunikacja interpersonalna – 10 godz.
 8. Praktyka pedagogiczna – 10 godz. (do uzupełnienia)
 9. Zajęcia praktyczne – 190 godz.


Kurs kończy się egzaminem testowym z części teoretycznej, obejmującym zagadnienia z pedagogiki i metodyki nauczania oraz zaliczeniem 10 godzin praktyki pedagogicznej w wybranej przez siebie instytucji.

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

Kursant/ka jest zobowiązany/a do odbycia obowiązkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze 10 godzin. Szczegółowe cele praktyk podane są w dokumentacji ds. praktyk. Praktyki należy zrealizować w szkołach kształcących w zawodzie kosmetyczki/kosmetologa. Mogą to być szkoły policealne kształcące w zawodzie technik usług kosmetycznych lub równorzędne.

Zaliczenie praktyki pedagogicznej może się również odbyć na podstawie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych. W/w dokumenty wraz z podaniem o zaliczenie praktyki należy złożyć u Kierownika Praktyk.

Dokumenty związane z realizacją praktyki pedagogicznej (skierowanie na praktykę oraz kartę praktyki) można odebrać osobiście u Kierownika Praktyk WSNS, p. 206, II piętro. Kontakt z Kierownikiem Praktyk pod adresem poczty elektronicznej: oraz telefoniczny: 81 531 85 59.

Na zakończenie kursantka otrzymuje zależenie od wybranego modułu:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora kosmetyki w zakresie manicure
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora kosmetyki w zakresie pedicure
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora kosmetyki w zakresie wizażu i stylizacji
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora kosmetyki w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.

Wzór zaświadczenia

1 strona Zaświadczenie 2 strona Zaświadczenie

Cena kursu instruktorskiego wynosi: 250 zł za każdy moduł = 4 moduły 1000 zł

Promocja dla absolwentek oraz studentek – 200 zł za sumę modułów 1+2+3+4, cena za jeden moduł wynosi 50 zł

* - moduł 3 nie obejmuje studentek niestacjonarnych

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zapisy - Kierownik Praktyk p.206

Uwaga! Osoby nie będące absolwentami lub studentami WSNS – zapraszamy do realizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu na stronę: Inter-Edukacji

Zgłoszenia na kurs należy dokonywać zgodnie z opisaną procedurą.
Pozostałe zgłoszenia należy kierować pod adres e-mail: podając: rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka