Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS  WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs

UWAGA!!!
Osoby, które wykupiły Groupon proszone są o zgłoszenie na kurs przez wypełnienie
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KLIKNIJ TUTAJ

Katedra Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie oraz INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr oferuje kurs przedłużania i zagęszczania rzęs w trzech ścieżkach szkolenia do wyboru:

I ścieżka - film instruktażowy przedłużania i zagęszczania rzęs na DVD - każda osoba która jest jedynie zainteresowana zakupieniem filmu otrzymuje również stosowne zaświadczenie. Koszt 150 zł Promocja 90 zł do końca maja 2012.

Film instruktażowy przedłużanie i zagęszczanie rzes WSNS Certyfikat

Płatności za film instruktażowy wraz z zaświadczeniem (ścieżka I) należy wnosić

na rachunek bankowy Uczelni nr 16 1020 3176 0000 5702 0134 3805

Film oraz zaświadczenie wysyłane zostanie Pocztą Polską listem poleconym na koszt WSNS w terminie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności. Warunkiem wysłania filmu oraz zaświadczenia jest przesłanie maila zgłoszeniowego na adres e-mail: zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia (dane do zaświadczenia) oraz adres do wysłania przesyłki.

II ścieżka - stacjonarny kurs przedłużania i zagęszczania rzęs - osoba, która zapisze się na stacjonarny kurs przedłużania i zagęszczania rzęs realizowany przez Katedrę Kosmetologii otrzymuje w ramach kursu film instruktażowy na DVD oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat stylisty rzęs. Koszt 600 zł.

III ścieżka - kurs instruktorski przedłużania i zagęszczania rzęs - osoba, która zapisze się na stacjonarny kurs instruktorski przedłużania i zagęszczania rzęs realizowany przez Katedrę Kosmetologii oraz INTER-EDUKACJĘ Centrum Kształcenia Kadr, otrzymuje film instruktażowy na DVD oraz stosowne zaświadczenie instruktora (zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Uwaga III ścieżka w tworzeniu

Zgłoszenia na kurs należy dokonywać zgodnie z opisaną procedurą.
Pozostałe zgłoszenia należy kierować pod adres e-mail: podając: rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka