Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Egzamin dyplomowy

W roku akademickim 2016/2017 terminy egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków studiów planowane są następująco:

  • 12 czerwca 2017 r. - TECHNIKI DENTYSTYCZNE
  • 13 czerwca 2017 r. - KOSMETOLOGIA
  • 14 czerwca 2017 r. - DIETETYKA
  • 20 czerwca 2017 r. - RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • 21 czerwca 2017 r. - SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

Do obrony pracy licencjackiej może przystąpić student, który złoży wszystkie egzaminy i uzyska ‎wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów (w tym zaliczone praktyki studenckie) oraz złoży w dziekanacie WSNS do dnia 20 maja 2017 r. pracę licencjacką w wersji wydrukowanej (jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie w oprawie miękkiej) oraz na płycie CD. Praca jest podawana procedurze antyplagiatowej. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji programem antyplagiatowym, praca jest dopuszczona do obrony, a student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia pozostałych 2 egzemplarzy pracy dyplomowej (wydruk jednostronny, oprawa miękka).

Najpóźniej w dniu obrony należy również w dziekanacie pozostawić płytę CD z prezentacją ‎multimedialną przygotowaną z pracy dyplomowej (podpisaną). Prezentacje wykonują studenci wszystkich ‎kierunków studiów.

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej oraz wzory strony tytułowej pracy dyplomowej dla każdego kierunku studiów są dostępne w Module Student w zakładce „PRACA DYPLOMOWA” oraz w dziekanacie WSNS.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, na którym student prezentuje temat pracy dyplomowej, najważniejsze jej tezy i wnioski oraz odpowiada na pytania Komisji. Na ocenę końcową na dyplomie składa się: średnia całkowita z całego toku studiów (50% tej oceny), ocena z pracy dyplomowej (25%) oraz ocena z egzaminu dyplomowego (25%).

Dla studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w sesji letniej, a uzyskają zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, kolejny termin obrony jest zaplanowany w dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Studenci, którzy chcą skorzystać z tego terminu, są wówczas zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej do 15 grudnia 2017 r. Termin obrony pracy dyplomowej w lutym 2018 r. obowiązuje także tych studentów, którzy rozpoczęli studia od lutego 2015 r. w tzw. naborze zimowym w roku akad. 2014/2015.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka