Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Adres Biblioteki
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
tel. (81) 531 85 56 w. 28
e-mail

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Patyk
e-mail

Godziny otwarcia Biblioteki
poniedziałek 14 - 17
środa 10 - 14
piątek 14 - 17
sobota 9 - 13

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór w całości znajduje się w katalogu komputerowym MOL

Gromadzimy książki, czasopisma, płyty CD przede wszystkim z zakresu: socjologii, pedagogiki, psychologii, nauk medycznych, kosmetologii, dietetyki, technik dentystycznych i stomatologii.

W Czytelni w tzw. księgozbiorze podręcznym znajdują się podstawowe podręczniki z w/w dziedzin wiedzy, a także encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, informatory, słowniki językowe i biograficzne. W Czytelni Biblioteki znajdują się również czasopisma.

  Wykaz posiadanych czasopism w prenumeracie bieżącej
 1. Akademia Paznokcia
 2. Beauty Forum
 3. Beauty Forum Nailpro
 4. Cabines
 5. Gabi Net. Estetyka
 6. Charaktery
 7. Cosmetology Today
 8. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
 9. Dermatologia Estetyczna
 10. Doradca Zawodowy
 11. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 12. Kosmetologia Estetyczna
 13. Kultura i Społeczeństwo
 14. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging
 15. Medycyna Sportowa
 16. Na Ratunek
 17. Les Nouvelles Esthétiques. Nowości w Kosmetyce SPA
 18. Nowoczesny Technik Dentystyczny
 19. Panacea Leki Ziołowe
 20. Państwo i Społeczeństwo
 21. Polish Journal of Cosmetology
 22. Polityka Społeczna
 23. Postępy Kosmetologii
 24. Praca Socjalna
 25. Prawo i Medycyna
 26. Przegląd Socjologiczny
 27. Przyszłość – Świat – Europa – Polska
 28. Salon i Elegancja
 29. Studia Socjologiczne
 30. Zdrowa Żywność
 31. Zdrowie Publiczne
 32. Żywienie Człowieka i Metabolizm

Czasopisma Uczelni

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Kosmetologia

Publikacje Uczelni (książki)

 1. Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego. Materiały konferencyjne Lublin 03.06.2005 r. Red.: Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Lublin, 2005.
 2. Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej: szanse i zadania. Materiały z II Konferencji Naukowej 16.05.2007 r. w Lublinie. Red.: M. Jedynak, E. Żerel. Lublin, 2007.
 3. Doradca zawodowy przez Internet. Materiały szkoleniowe studiów podyplomowych. T. 1-2. Red.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2007.
 4. Szkolny doradca zawodowy: fakt czy mit we współczesnej szkole. Materiały z III Konferencji Naukowej 11.12.2007 r. Red.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2008.
 5. Kosmetolog – zawód XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nałęczów 10.06.2008 r. Red.: Anna Kiełtyka-Dadasiewicz. Lublin, 2009.
 6. Transnacjonalne doradztwo zawodowe. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lublin, 14.05.2008 r. Red.: Małgorzata Jedynak, Emilia Żerel. Lublin, 2009.
 7. Praktyczne aspekty pracy kosmetologa. Materiały Konferencji Naukowej Nałęczów - Lublin 19-20.05.2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
 8. Współczesne trendy w kosmetologii. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25.09.2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
 9. Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie. Red.: Agnieszka Łukasik-Turecka. Lublin, 2010.
 10. Niepełnosprawni-sprawni i pełnosprawni na rynku pracy i w edukacji. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25 maja 2010 r. Red.: M. Jedynak, E. Żerel, M. Podstawka. Lublin 2011.
 11. Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej – na przykładzie województwa lubelskiego. Pod red.: A.J. Kukuły. Lublin 2011.

Dystrybucja książek i czasopism Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Pożyteczne linki – bazy bibliograficzne i katalogi bibliotek

 • Przewodnik Bibliograficzny. (MARC 21. 1973- )
 • Artykuły z czasopism polskich (MARC BN, 2005- )
 • Artykuły z czasopism polskich (MARC BN, 1996-2004)
 • Bibliografie Czasopism Polskich
 • Polska Bibliografia Lekarska (http://195.187.98.4/cgi-bin)
 • Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej (http://alpha.bn.org.pl)
 • Karo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 • CKCZ – Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
 • Centralny Katalog Bibliotek Zagranicznych (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de)
 • NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (http://www.nukat.edu.pl)
 • Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek (BG UMCS, BG KUL, BG PL, BG UP. WBP) (http://kameleon.umcs.lublin.pl)
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (http://www.bg.wmlub.pl)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (http://biblioteka.amb.edu.pl)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (http://www.z.bg.am.poznan.pl)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Toruniu (http://biblio.am.umk.pl)
 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (http://www.bibl.amwaw.edu.pl)
 • Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu (http://www.bg.am.wroc.pl)
 • Katalog zbiorów Bibliotek UJ (http://www.bj.uj.edu.pl)
 • http://www.ibuk.pl
 • http://nauka-polska.pl/. Konferencje, targi, wystawy(OPI)
 • EBESCO Publishing Service Selection Page (http://search.escohost.com.)
 • IBZ International Bibliography of Periodical Literature

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka