Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Pracownik

KONTAKT

BIP

Liceum

EN

Organ Prowdzący ALO

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie,

zwana dalej WSNS, została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych w dniu 12 marca 2001 r. decyzją nr DSW-3-0145-61/TT/2001, pod liczbą porządkową „58”, obecnie pod numerem „192”. Założycielem WSNS jest Wschodni Ośrodek Kształcenia Sp. z o. o., który działalność edukacyjną rozpoczął 1.09.1999 r., tworząc dwie placówki oświatowe: Policealne Studium Nauk Społecznych i Zarządzania w Lublinie z uprawnieniami szkoły publicznej oraz w Prywatne Policealne Studium Nauk Społecznych i Zarządzania w Lublinie z autorskimi programami kształcenia. Zarządzanie tymi placówkami oświatowymi dało możliwość dalszego rozwoju w edukacji, przekształcając się i tworząc Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Działalność edukacyjną WSNS rozpoczęła w październiku 2001 r. Działalność edukacyjną WSNS rozpoczęła w październiku 2001 r. Na mocy zezwolenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2001 roku Nr DSW-3-0145-49/Eko/2001 określony został m.in. ogólny kierunek działalności – kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na specjalności „doradztwo zawodowe”. Dnia 2 lipca 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu podjął decyzję nr DSW-3-4003-1023/58z/WB/04 o przyporządkowaniu prowadzonej przez Uczelnię specjalności do kierunku „socjologia”. Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, na dziesięciu kierunkach, a mianowicie: „socjologii” (od 2004), „kosmetologii” (od 2005), „ratownictwie medycznym” (od 2008), „dietetyce” (od 2008), „technikach dentystycznych”, (od 2008), „tańcu” (od 2008), „pracy socjalnej (od 2011), „psychologii” (od 2016), „zarządzaniu” (od 2017), „pielęgniarstwo” (od 2018) oraz na studiach drugiego stopnia, na czterech kierunkach: „zarządzanie” (od 2017), „pielęgniarstwo” (2019), „psychologia” (2019), „kosmetologia” (2019).

Oferta kształcenia jest wyrazista i profiluje Uczelnie na dwa główne obszary: obszar nauk społecznych, dziedzinę nauk społecznych i obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz obszar nauk o sztuce - oryginalna oferta łącząca ww. obszary w formie kierunku taniec.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej z inicjatywy Pani Rektor dr Emilii Żerel przy WSNS utworzone zostały również dwie niepubliczne placówki oświatowe: Inter–Edukacja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (od 2010 r.) oraz Inter-Edukacja Centrum Kształcenia Kadr (od 2011 r.), które oferują szkolenia prawne, psychologiczno-pedagogiczne, z zakresu doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego i wiele innych. W Uczelni prowadzone są również Studia Podyplomowe, działa Centrum Doradztwa Zawodowego i Poradnia Psychologiczna. Z inicjatywy Rektora WSNS zostało utworzone Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, w 2019 r. (ALO WSNS), otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

Celem WSNS jest stworzenie Uczelni kameralnej, przyjaznej dla studenta, aby czuł się w niej dobrze, ale również, wyniósł z niej jak najwięcej takich wartości, które będzie mógł stosować i rozwijać w swoim życiu zawodowym i osobistym. WSNS nie dąży do przyjęcia jak największej liczby studentów, ale zależy nam na pozyskaniu takich, którzy zechcą zaufać tej Uczelni i kształcąc się będą mieli poczucie, że nic nie stracili, a wiele zyskali. WSNS w okresie 18 lat swego istnienia buduje swój wizerunek w trosce o jakość kształcenia chcąc być dobrze postrzeganą na rynku edukacyjnym, zarówno przez aktualnie studiujących, jak również przez pracodawców, którzy będą zabiegali o absolwentów tej Uczelni. Kształcenie na wysokim poziomie w bardzo dobrych warunkach i przyjaznej atmosferze, to główne zadania jakie stawia sobie nasza Uczelnia. WSNS jest Uczelnią niepubliczną, która realizuje swoją misję wśród bardzo znanych i cenionych publicznych i niepublicznych Uczelni Lublina i regionu, z którymi współpracuje i pragnie nadal realizować swoje powinności, w oparciu o wzajemne doświadczenia.

ALO - Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSNS ma uprawnienia szkoły publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.